11 września 2019

Aktualizacji nr 1 do listy ocenionych projektów w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej – w V rundzie konkursu nr 1/2018 r.

W związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny projektów o numerach: POIR.02.03.04-14-0012/18, POIR.02.03.04-14-0016/18, POIR.02.03.04-32-0003/18 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej – w V rundzie konkursu nr 1/2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia aktualizację do listy ocenionych projektów.

Pełna lista projektów w ramach działania Ochrona własności przemysłowej.

Poznaj szczegóły działania Ochrona własności przemysłowej.

Opublikowano: 11.09.2019 10:02
Poprawiono: 11.09.2019 10:02
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: