30 sierpnia 2019

53 projekty wybrane do dofinansowania w ramach Badań na rynek

Prezentujemy listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w konkursach nr 1 i nr 2 w 2019 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Opublikowano: 30.08.2019 15:10
Poprawiono: 30.08.2019 15:10
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: