7 sierpnia 2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w Bonach na innowacje dla MŚP – I runda (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności)

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie I konkursu nr 1/2019 r. (konkursu dedykowanego projektom na rzecz dostępności).

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 2 projektów, w tym dla 1 z województwa mazowieckiego i 1 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Poznaj szczegóły działania Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus.