5 lipca 2019

10 projektów otrzyma wsparcie w I rundzie Designu dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus..

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 10 projektów, w tym dla 2 z województwa mazowieckiego i 8 z pozostałych województw.

Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem.

Lista projektów znajduje się na stronie działania Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus