5 lipca 2019

10 projektów otrzyma wsparcie w I rundzie 2019 Ochrony własności przemysłowej

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Ochrona własności przemysłowej.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 10 projektów, w tym dla 2 z województwa mazowieckiego i 8 z pozostałych województw.

Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem.

Lista projektów znajduje się na stronie działania Ochrona własności przemysłowej