2 lipca 2019

Wydłużenie oceny w Design dla przedsiębiorców

W związku z wpływem bardzo dużej liczby wniosków od przedsiębiorców do Design dla przedsiębiorców*, planowany termin zakończenia oceny I rundy konkursu nr 1/2019, za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR, został wydłużony do 3 lipca 2019 r.

 

*poddziałanie 2.3.5, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020