11 maja 2019

15 wniosków złożonych w I rundzie konkursu „Ochrona własności przemysłowej”

30 kwietnia 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy „Ochrona własności przemysłowej*.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 845 660,11 zł, z czego:

  • 11 wniosków na łączną kwotę 781 410,11 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 4 wnioski na łączną kwotę 64 250,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

*poddziałanie 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 konkursu nr 1/2019 r.