09 kwiecień 2019

Polskie marki ze wsparciem na promocję eksportu

4 Kwietnia zakończył się nabór wniosków w konkursie Go to Brand, w ramach którego można uzyskać do 85% dofinansowania do projektów o wartości maksymalnie 1 mln złotych. Łączna liczba wniosków złożonych w naborze wyniosła blisko 1,5 tysiąca przy  całkowitej kwocie kwalifikowalnej projektów wynoszącej ponad 500 mln złotych. Pula środków do rozdysponowania w ramach konkursu to 150 mln złotych.

Firmy sektora MŚP chcące zaistnieć ze swoimi produktami na zagranicznych rynkach, mogły zgłaszać wnioski od 25 lutego br. i uzyskać wsparcie na promocję własnych wyrobów. Celem konkursu Go to Brand jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom wkroczenia na zagraniczne rynki i ułatwienie już podjętych działań eksportowych. Dofinansowanie może wynieść od 15% do 85% wartości zgłaszanego projektu. Informacja o tym, które przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie będzie opublikowana przez PARP w 80 dni od daty zakończenia naboru.

W ramach zamkniętego naboru złożono 1393 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 395 mln złotych co przełożyło się na całkowitą kwotę kwalifikowalną projektów wynoszącą 539 mln złotych. Wykorzystana alokacja w stosunku do złożonych wniosków tej edycji programu wynosi 263,66%. Firmy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone przez komisję konkursową, mogą ze środków finansować udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych i konferencjach zagranicznych oraz pokrywać koszty usług doradczych dotyczących promocji działalności gospodarczej.

Na wsparcie w ramach konkursu mogą liczyć zwłaszcza firmy działające w branżach o wysokim wskaźniku konkurencyjności i rozwoju. Są to m.in.:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • branża meblarska
 • usługi prozdrowotne