19 marzec 2019

Zmiana Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Bonów na innowacje dla MŚP (I etap usługowy - konkurs 2018 r.)

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do 17 803 210,47 zł. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji.

Dokumentacja dostępna pod linkiem