18 marzec 2019

Nowe nabory w konkursie Bony na innowacje dla MŚP i Bony na Innowacje dla MŚP – Dostępność Plus

Ruszyły nabory do konkursu "Bony na innowacje dla MŚP - etap 2. inwestycyjny". Przedsiębiorcy mogą zapoznać się z ich warunkami i zacząć przygotowania - wnioski będzie można składać od 17 kwietnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.

Celem 2. etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest wdrożenie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), która została opracowana w ramach 1. etapu o konkursu Bony na innowacje dla MŚP. Konkurs jest więc adresowany do tych firm, które zakończyły i rozliczyły wspomniany 1. etap (dotyczy dowolnego konkursu Bony na Innowacje dla MŚP ogłoszonego od 2015 r.).

W konkursie Bony na Innowacje dla MŚP – Dostępność Plus o dotacje będą mogły się ubiegać firmy, w których opracowana innowacja ma na celu zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową
  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Więcej na stronach: