15 marzec 2019

Zmiana w regulaminie konkursu 3/2018 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

W Regulaminie konkursu nr 3/2018 w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uległa zmianie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

Poznaj szczegóły działania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych