15 marca 2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR – konkurs nr 1 2018 V runda

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w V rundzie konkursu nr 1 ogłoszonego w 2018 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że 20 lutego br. zostały ogłoszone 3 konkursy w ramach poddziałania 3.2.1 POIR z terminem naboru wniosków o dofinansowanie od 25 marca do 8 maja 2019 r. Zwracamy uwagę na zmianę zasad w nowo ogłoszonych konkursach, które umożliwią uzyskanie wsparcia szerszemu gronu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Najważniejsze zmiany to:

  • obniżenie minimalnego budżet projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla wszystkich przedsiębiorców do 1 mln zł (wcześniej było to 5 mln zł),
  • wprowadzenie możliwości dofinansowania projektu, w wyniku którego zostanie wprowadzona technologiczna innowacja procesowa (dotychczas wymagana była innowacja produktowa) na poziomie co najmniej krajowym,
  • zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania (było 20 mln).


Pełna lista projektów w ramach działania Badania na rynek - konkurs ogólny

Poznaj szczegóły działania Badania na rynek - konkurs ogólny