15 marca 2019

Zwiększenie środków na dofinansowanie w ramach poddziałania Badania na rynek

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIR wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji dla konkursu nr 1 w 2018 r. w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. W związku z powyższym, zmianie uległ Regulamin konkursu.

Poznaj szczegóły działania Badania na rynek - konkurs ogólny