12 marca 2019

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR

W związku z wyborem do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 2 projektów, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 1 w 2018 r. III runda.

Pełna lista projektów w ramach działania Badania na rynek - konkurs ogólny

Poznaj szczegóły działania Badania na rynek - konkurs ogólny