06 marzec 2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR – konkurs nr 2 2018 V runda

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w V rundzie konkursu nr 2 ogłoszonego w 2018 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że 20 lutego br. zostały ogłoszone 3 konkursy w ramach poddziałania 3.2.1 POIR z terminem naboru wniosków o dofinansowanie od 25 marca do 8 maja 2019r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania w poddziałaniu Badania na rynek, które odbędzie się 14 marca br. w Warszawie. ZOBACZ

Pełna lista projektów w ramach działania Badania na rynek - miasta średnie

Poznaj szczegóły działania Badania na rynek - miasta średnie