01 luty 2019

1 nowy projekt w kolejnym etapie Badań na rynek

Prezentujemy kolejną listę projektów złożonych w V rundzie konkursu nr 2 w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Pełna lista projektów w ramach działania Badania na rynek - miasta średnie

Poznaj szczegóły działania Badania na rynek - miasta średnie