8 stycznia 2019

II etap oceny w Badaniach na rynek

12 spośród projektów złożonych w V rundzie konkursu nr 1  w 2018 r. w ramach poddziałania Badania na rynek, spełniło kryteria I etapu oceny i zostało zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Pełne listy projektów dla działania Badania na rynek