4 kwietnia br. rusza konkurs Go to brand*, wspierający promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać 850 tys. zł na udział w zagranicznych targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach. W ramach dofinansowania będą też mogli sfinansować koszty doradcy, który m.in. zapozna ich ze specyfiką danego rynku zagranicznego.

Ułatwieniem w tej edycji konkursu jest możliwość rozliczenia projektów przy wykorzystaniu kwot ryczałtowych.

Dokumentacja konkursowa

*poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój