Utworzono: 23 marca 2018

Informujemy, że w konkursach nr 1 i 2 w 2018 r. do etapu II oceny zostaną przekazane projekty, które w etapie I uzyskają łącznie minimum 3 punkty.

Z uwagi na to, że konkursy te nie są dedykowane wybranym branżom (rodzajom działalności określonym w Regulaminie konkursu), kryterium nr 3 nie ma w ich przypadku zastosowania.

więcej

Utworzono: 21 marca 2018

PARP rozpoczęła nabór wniosków  w dwóch konkursach nowej edycji Badań na rynek (w tym jeden dla średnich miast).

więcej

Utworzono: 21 marca 2018

Informujemy o dokonaniu aktualizacji branżowych programów promocji, na podstawie których są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 21 marca 2018

Informujemy o zmianie par. 12 ust. 3 pkt. 1 i 2 Regulaminu konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

więcej

Utworzono: 20 marca 2018

PARP rozstrzygnęła III etap konkursu nr 4 dedykowanego miastom średnim w konkursie Badania na rynek*. Dofinansowanie otrzymają 2 projekty na łączną kwotę 9 560 250,00 zł wsparcia z puli 400 mln zł.

więcej

Utworzono: 16 marca 2018

Posiadanie chronionej prawnie własności przemysłowej to prestiż, renoma, ale i konkretne zyski. Chroniąc własność firmy, można zwiększyć przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży. Uzyskanie patentu lub praw ochronnych podnosi wartość i wiarygodność firmy.

więcej

Utworzono: 15 marca 2018

W wyniku procedury odwoławczej 1 projekt został wybrany do dofinansowania w ramach II etapu Badań na rynek (poddziałanie 3.2.1 programu Inteligentny Rozwój).

więcej