Utworzono: 12 grudnia 2018

Zmieniony został Regulamin konkursu oraz Ogłoszenie o konkursie w Bonach na innowacje dla MŚP*. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do 11 314 988,15 zł.

Pełna dokumentacja dla działania 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP Bony na innowacje dla MŚP

*Poddziałanie 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP

Utworzono: 12 grudnia 2018

Do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje dla MŚP* zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 41 projektów, w tym dla 11 z województwa mazowieckiego i 30 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Pełne listy projektów dla działania 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP

*Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Rundzie III konkursu nr 1/2018 r.

Utworzono: 12 grudnia 2018

15 grudnia br. jest w PARP dniem pracującym, w związku z czym 24 grudnia br. zgodnie z decyzją kierownictwa PARP, Agencja będzie zamknięta.

Godziny pracy Infolinii 24.12.2018 r.

Infolinia czynna będzie 24 grudnia w godzinach 8:30-14:00. 15 grudnia br. Infolinia będzie nieczynna, tego dnia zapraszamy do zadawania pytań drogą elektroniczną.

Utworzono: 7 grudnia 2018

Programy akceleracyjne to najnowsza odsłona wsparcia rozwoju startupów poprzez programy akceleracyjne realizowane we współpracy z biznesem. Wybrane dziś przez PARP akceleratory  wezmą niebawem pod skrzydła najlepiej rokujące startupy, które mogą zaoferować rozwiązania odpowiadające na potrzeby korporacji. Planowane ścieżki branżowej akceleracji są otwarte na szerokie spektrum rozwiązań z takich obszarów jak m.in. Industrial IOT / AR, Biogospodarka, Fintech, AI, Smart City, Cyberbezpieczeństwo czy Technologie kosmiczne. Rozwój produktów startupów przy współpracy średnich i dużych przedsiębiorstw uzyska ściśle rynkowy charakter, dając szanse na stworzenie rozwiązań o międzynarodowym potencjalne sprzedażowym. Dzięki współpracy ze średnimi i dużymi firmami startupy otrzymają dostęp do unikalnej wiedzy (smart money), która pomoże w biznesowym wykorzystaniu ich rozwiązań i umożliwi zwiększenie skali działalności.

Pilotażem testującym założenia tego typu programu był ScaleUp, pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. W ramach pilotażu zakończonego w 2018 r. w 10 programach akceleracyjnych wsparcie uzyskało ponad 250 startupów, a w efekcie około 190 rozwiązań opracowanych przez młode firmy miało szansę na wdrożenie w dużych przedsiębiorstwach. „Programy akceleracyjne” stanowią kontynuację pilotażu na znacznie większą skalę.

Wybrane przez PARP akceleratory już w styczniu 2019 r. rozpoczną realizację 18-miesięcznych programów wsparcia startupów, oferując im 3-6 miesięczne indywidualne programy, usługi doradcze i mentorskie o wartości do 50 000,00 zł oraz granty o wartości do 200 000,00 zł.

Utworzono: 7 grudnia 2018

10 projektów zostało wybranych do dofinansowania w Programach akceleracyjnych*.

Pełne listy projektów dla działania 2.5 - Programy akceleracyjne

*działanie 2.5 POIR, konkurs 1/2018

Utworzono: 7 grudnia 2018

Zmieniony został Regulamin konkursu Programy akceleracyjne*. Modyfikacji uległa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz w województwach innych niż mazowieckie. Nowy Regulamin obowiązuje od 7 grudnia 2018 r.

Pełna dokumentacja dla działania 2.5 - Programy akceleracyjne

*działanie 2.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Utworzono: 7 grudnia 2018

5 grudnia br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Badań na rynek*.

W V rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 57 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 532 142 850,80 zł, a w konkursie dla miast średnich 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 242 987 448,38 zł.

Łącznie, w konkursie ogólnym, we wszystkich rundach złożono 156 wniosków na kwotę dofinansowania 1 335 428 442,77zł, natomiast w konkursie dla miast średnich 74 wniosków na kwotę 630 503 793,00 zł.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w zakończonych konkursach, zachęcamy do aplikowania w kolejnych, planowanych do ogłoszenia 20 lutego 2019 r. Nabór wniosków w tych konkursach rozpocznie się 25 marca i zakończy 8 maja 2019 r. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1,5 mld zł.

Pełne listy projektów dla poddziałania 3.2.1 - Badania na rynek

*poddziałanie 3.2.1 POIR Badania na rynek, V (ostatnia) runda konkursów nr 1/2018 (ogólny) i 2/2018 (dla miast średnich)