Utworzono: 12 stycznia 2018

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w II etapie konkursu nr 3 ogłoszonego w 2017 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Utworzono: 12 stycznia 2018

Informujemy o aktualizacji branżowych programów promocji, na podstawie których są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 10 stycznia 2018

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" mają jeszcze niecały miesiąc na złożenie wniosku. Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty obejmujące zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

więcej

Utworzono: 9 stycznia 2018

Prezentujemy Aktualizację nr 4 (dla III konkursu w 2017 r.) do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej oraz dla których złożono rezygnację z przyznanego dofinansowania, w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej

Utworzono: 3 stycznia 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach 4 etapu konkursu 1/2016 dla poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 2 stycznia 2018

31 grudnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III etapu konkursu nr 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

więcej