Czas na proinnowacyjne usługi!

Wprowadzasz na rynek innowacje?

Wykorzystaj potencjał doradczy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i zdobądź nawet 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

ponad milion zł dofinansowania

 

Wdrożenie innowacji to trudne wyzwanie. Pomocą służą akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Mogą nimi być m.in: centra innowacji i transferu technologii, inkubatory technologiczne lub parki technologiczne i naukowe. Otrzymasz wsparcie we wdrażaniu nowego lub ulepszanego produktu (innowacja produktowa o charakterze technologicznym) lub usprawnianego procesu produkcji (innowacja procesowa o charakterze technologicznym). Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

rozwiń swoją firmę wdrażając innowacyjne rozwiązania

 

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca masz dostęp m.in. do usług doradczych, pomocnych we wdrożeniu innowacji w zakresie: prawa, finansów, marketingu, negocjacji, rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich i ochrony własności przemysłowej. Pomogą one przeprowadzić zaplanowaną inwestycję i wdrożyć nowatorski pomysł o charakterze technologicznym. Możesz również skorzystać z infrastruktury badawczo-rozwojowej pomagającej wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym. Efektem realizowanego projektu ma być wprowadzenie na rynek produktu lub procesu - nowych bądź ulepszonych. Będzie to łatwiejsze dzięki dofinansowaniu inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. Szczegółowy katalog kosztów jest w regulaminie konkursu.

finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

wybierz instytucje wspierające

 

Sprawdź akredytowane instytucje otoczenia biznesu i wybierz maksymalnie 3, które pomogą Ci zrealizować projekt. Zwróć uwagę na to, jakie usługi oferują i czy mają doswiadczenie w twojej branży.

 

arrow
ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami.

arrow
podpisz umowę

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie. Po pozytywnej decyzji możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

wdrażaj innowacje

 

Akredytowane instytucje otoczenia biznesu pomogą we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w twojej firmie. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Możesz otrzymać do 1,05 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70%. Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków, 40% może być wypłacone w formie zaliczki. Zasady opisane są we wzorze umowy.