Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 w 2016 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 w 2016 r..pdf).pdf237 kB pobierz

  Pytania i odpowiedzi
    Pytania i odpowiedzi - spotkanie informacyjne 12.07.2016 r.Download this file (odpowiedzi na pytania POIR 2_3_4_Warszawa_20160712 (2).pdf).pdf257 kB pobierz
   Najczęściej popełniane błędy 2.3.4 POIRDownload this file (Najczęściej popełniane błędy 2.3.4 POIR.pdf).pdf294 kB pobierz

 Regulamin Konkursu
   Regulamin KonkursuDownload this file (Regulamin Konkursu_2_3_4_konkurs 2016_2017.docx).docx158 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
    Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (załącznik_nr_1_do_RK_kryteria.docx).docx47 kB pobierz
    Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (załącznik_nr_2_do_RK_wzór_wniosku_o_dofinansowanie_zatw..docx).docx102 kB pobierz
   Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (załącznik_nr_3_instrukcja.docx).docx91 kB pobierz
    Załącznik 4 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku w GWDownload this file (Załącznik_nr_4_do_RK_oświadczenie.docx).docx23 kB pobierz
   Załącznik 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 17.03.2017Download this file (Załącznik_nr_5_Umowa 2.3.4_warunkowa_nabór_II_2016_09_03_2017.docx).docx70 kB pobierz
   Załącznik 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_6_do_RK_lista_dokumentow_do_umowy_2016.doc).doc76 kB pobierz
   Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiAccess this URL (http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/).acje42 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik nr 3 Harmonogram PłatnościDownload this file (Kopia Harmonogram Płatności - załącznik do umowy.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (załącznik_nr_4 _do_umowy_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Załącznik 7 do Umowy - Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik 7 do Umowy WEKSEL.pdf).pdf11 kB pobierz
    Załącznik 8 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Załącznik 8 do Umowy DEKLAR OS FIZ.doc).doc39 kB pobierz
    Załącznik 9 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik 9 do Umowy DEKLAR OS PR.doc).doc36 kB pobierz
   Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów mśp z załącznikami.doc).doc319 kB pobierz

 Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie
    Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności – osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
    Wzór deklaracji o niekaralności – osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia – aktualny adres zamieszkaniaDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1.doc).doc125 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...Download this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie(obowiązuje_od_11.03.16) (3).xlsx).xlsx82 kB pobierz
    Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de miniDownload this file (formularz informacji de minimis.xls).xls141 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (wykaz_osób_upoważnionych_do_obsługi_systemu_SL2014-1.docx).docx178 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.docx).docx22 kB pobierz

 Archiwum
   Zał.6 Lista dok. niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_6_do_RK_lista_dokumentow_do_umowy.doc).doc75 kB pobierz
    Załącznik 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_5_Umowa 2.3.4.docx).docx90 kB pobierz

 Informacja o składzie KOP
   Informacja o składzie KOP 1 2016Download this file (Z12_Informacja_o_skladzie_KOP_1_2016.pdf).pdf220 kB pobierz
   Informacja o składzie KOP 2 2016Download this file (Lista Członków KOP Nr 2_2016.pdf).pdf150 kB pobierz