Dokument zawiera aktualizowane informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z programu Inteligentny Rozwój. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia, poziomy dofinansowania oraz pomoc publiczna.