W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania – do 50% lub do 85%.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Branże polskiej gospodarki wybrane przez Ministerstwo Rozwoju

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.3.3 (Go to Brand)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

13 grudnia 2016 r. *

12 stycznia 2017 r.

13 lutego 2017 r.

10 stycznia 2017 r.

10 lutego 2017 r.

13 marca 2017 r.

* konkurs jest skierowany jedynie do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie

 

 

   PrezentacjaDownload this file (POIR_333_prezentacja_17_06_2016.ppt).ppt10678 kB pobierz