W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2016r. w JM Hotel w Warszawie (ul. Grzybowska 45, Warszawa).

Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP- prezentacja audio-video

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA