W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 2 marca 2016r. w JM Hotel w Warszawie (ul. Grzybowska 45, Warszawa).

Program spotkania

Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP- prezentacja audio-video 

 

Rejestracja zakończona