7 maja 2018 r. zmienił się wzór wniosku o dofinansowanie projektu, załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, załącznik nr 3 do regulaminu.

We wzorze wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzono zmianę w układzie porządkowym pól. Zmiana ma charakter techniczny i wynika ze specyfiki działania generatora wniosków. Następstwem tych zmian jest aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja