Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do 8 201 748,49 zł.

 

Dokumentacja dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Bonów na innowacje dla MŚP (etap I usługowy, 2018 r.)