W związku z wpływem bardzo dużej liczby wniosków do konkursu Design dla przedsiębiorców*, planowany termin zakończenia oceny, za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR, został wydłużony do 31 stycznia 2019 r.

*Poddziałanie 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 II i III runda konkursu nr 1/2018