Wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie do poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – 2017 r. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.