Konkurs jest skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, potrzebujących wsparcia we wdrożeniu nowego lub unowocześnionego wyrobu, usługi czy nowej technologii, albo usprawnień w procesie produkcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Łącznie będzie można otrzymać ponad 1 mln zł na usługi akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu i realizację inwestycji związanej z wdrożeniem innowacyjnych produktów. Na rządowej liście znajduje się 130 IOB (m.in. centra transferu technologii oraz parki i inkubatory technologiczne), które obejmuje program dofinansowania. Agencja przeznaczyła na ten cel łącznie 70 mln zł.