Prezentujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II etapu oceny w ramach konkursu nr 1/2018 r. dla działania 2.5 POIR Programy akceleracyjne.

http://poir.parp.gov.pl/lista-projektow/listy-projektow-dla-dzialania-2-5-poir-programy-akceleracyjne