Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu, 30 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 zostanie zamknięty nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Łączna kwota projektów złożonych w ramach I i II rundy konkursu
w 2018 r. wyniosła blisko 300% alokacji.

W związku z powyższym zmieniono brzmienie § 3 ust. 3 Regulaminu konkursu dla poddziałania.

Dokumentacja do poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP