PARP rozstrzygnęła czwarty, ostatni etap dwóch konkursów w ramach „Badań na rynek”: konkursu ogólnego i konkursu dla projektów realizowanych w miastach średnich ogłoszonych 2 sierpnia 2017 r. Dofinansowanie w ramach tego etapu otrzyma 25 projektów na łączną kwotę 254 170 740,00 zł wsparcia, w tym projekty realizowane w miastach średnich na kwotę 33 585 750,00 zł. Łącznie we wszystkich etapach obu konkursów do dofinansowania rekomendowano projekty na prawie 570 mln zł.

Jednakże przypominamy, że przedsiębiorcy z sektora MSP nadal mają możliwość ubiegania się o wsparcie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Od 20  marca  2018 r. do 5 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w lutym br.: konkursu ogólnego z alokacją 750 mln zł i konkursu dedykowanego dla miast średnich z alokacją 500 mln zł.

Aplikowanie w tych konkursach będzie dla przedsiębiorców zdecydowanie łatwiejsze z uwagi na bardziej przyjazną procedurę i możliwość uzupełniania i poprawiania wniosków wynikającą z nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej. Doświadczenia PARP wskazują, że jej stosowanie ogranicza liczbę negatywnie ocenionych projektów, a tym samym zwiększa szansę uzyskania dofinansowania.

Ponadto ułatwieniem w tegorocznej edycji konkursów jest obniżenie minimalnego budżetu projektu (kosztów kwalifikowalnych) do 5 mln zł również dla średnich przedsiębiorców (wcześniej było to 10 mln zł) oraz umożliwienie oparcia wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu o zakupione wyniki prac B+R. Do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę.

Zachęcamy do składania wniosków w trwającej II rundzie ww. konkursów, w której nabór zostanie zakończony 30 czerwca br. Kolejne rundy będą trwały do 31 sierpnia, 31 października i do 5 grudnia 2018 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (IV etap Konkurs ogólny)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (IV etap Konkurs dedykowany miastom średnim)