Prezentujemy kolejne listy projektów złożonych w III rundzie konkursów nr 1 i 2  w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Listy projektów w Badaniach na rynek