W związku z wyborem 2 projektów w wyniku procedury odwoławczej, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 3 w 2017 r. II etap.

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek