KM Perlit Sp. z o.o. spełniła kryteria I etapu oceny i zakwalifikowała się do II etapu oceny w III rundzie konkursu nr 1 w 2018 r. w ramach konkursu Badania na rynek.

Pełna lista projektów