31 sierpnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w III rundzie konkursu Ochrona własności przemysłowej*. W generatorze złożono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 383 071,05 zł, w tym 2 w woj. mazowieckim na kwotę
11 921,05 zł.

*konkurs nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój