9 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursów nr 1/2018 (konkurs ogólny) i 2/2018 (konkurs dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W I rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 169 485 555,49 . W konkursie dla miast średnich złożono 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 69 788 700,00 .

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w I rundzie ww. konkursów zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 30 czerwca br.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

1)  w województwie mazowieckim przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;

2)  w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.

O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.