Od 17 lipca do 4 września 2018 r. w konkursie Programy akceleracyjne* złożono 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 278 322 794,76 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 231,94% kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.

*konkurs nr 1/2018 w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój