Prezentujemy listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w I rundzie konkursów nr 1 i 2 ogłoszonych w 2018 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs 1

Konkurs 2

Pełna lista projektów Badań na rynek