Prezentujemy listę projektów złożonych w IV etapie konkursu nr 3 i 4 w 2017 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek