30 września 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców*.

W Generatorze Wniosków zostało złożonych 111 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 57 259 907,10 zł:

  • 25 wniosków na kwotę 13 584 970,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
  • 86 wniosków na kwotę 43 674 937,10 zł dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

*II runda konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój