30 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w I rundzie konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej".

W Generatorze Wniosków złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 375 242,50 zł:

  • 3 wnioski na kwotę 795 050,00 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 9 wniosków na kwotę 1 580 192,50 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.