30 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w II rundzie konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej.
W generatorze złożono 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 446 643,20 zł, w tym 2 wnioski w województwie mazowieckim na kwotę 285 875,00 zł.