Z wdrażania w perspektywie 2007-2013 podobnych instrumentów wynika, że przedsiębiorcy potrzebują dostępu do proinnowacyjnych usług, wspierających rozwój działalności B+R+I w firmach lub nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i zagranicy. Dostrzegalna jest również pozytywna tendencja do stałego poszerzania przez Ośrodki Innowacji oferty skierowanej do przedsiębiorców obejmującej m.in. zaawansowane usługi o charakterze mentoringowym, doradczym, akceleracyjnym, finansowym, coachingowym, a także umożliwiającej korzystanie z infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz pomagającej zarządzać procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie. Celem działania jest zwiększenie dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi nawiązać współpracę z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinasowanie takiej usługi.

Kwota dofinansowania – Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 000 zł i nie wyższa niż 294 000 zł. Poziom dofinansowania: do 70%.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Daty najbliższych konkursów znajdują się w Harmonogramie naboru wniosków.


Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia naboru wniosków o akredytację ośrodków innowacji

Informujemy, że od dnia ogłoszenia naboru tj. od 10 grudnia 2015 r. do 22 marca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przyjęto ponad 90 wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas oceny wniosków zostanie dokonany przegląd kryteriów akredytacji oraz zostaną wprowadzone zmiany, które doprecyzują zapisy w dokumentacji konkursowej.
W związku z tym, Ministerstwo Rozwoju wstrzymuje czasowo nabór wniosków o akredytację.
Wnioski, które wpłyną do resortu po 30 marca 2016 r. nie będą rozpatrzone.
Informacja o wznowieniu naboru wniosków o akredytację zostanie przekazana przez Ministerstwo Rozwoju w kolejnym komunikacie. Więcej informacji na stronie:

 Więcej informacji pod linkiem

Lista akredytowanych ośrodków innowacji

   PrezentacjaDownload this file (Poddziałanie_2.3.1.pdf).pdf1339 kB pobierz

Podziel się: