Z wdrażania w perspektywie 2007-2013 podobnych instrumentów wynika, że przedsiębiorcy potrzebują dostępu do proinnowacyjnych usług, wspierających rozwój działalności B+R+I w firmach lub nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i zagranicy. Dostrzegalna jest również pozytywna tendencja do stałego poszerzania przez Ośrodki Innowacji oferty skierowanej do przedsiębiorców obejmującej m.in. zaawansowane usługi o charakterze mentoringowym, doradczym, akceleracyjnym, finansowym, coachingowym, a także umożliwiającej korzystanie z infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz pomagającej zarządzać procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie. Celem działania jest zwiększenie dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi nawiązać współpracę z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinasowanie takiej usługi.

Kwota dofinansowania – Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 000 zł i nie wyższa niż 294 000 zł. Poziom dofinansowania: do 70%.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Daty najbliższych konkursów znajdują się w Harmonogramie naboru wniosków.


Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia naboru wniosków o akredytację ośrodków innowacji

Informujemy, że od dnia ogłoszenia naboru tj. od 10 grudnia 2015 r. do 22 marca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przyjęto ponad 90 wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas oceny wniosków zostanie dokonany przegląd kryteriów akredytacji oraz zostaną wprowadzone zmiany, które doprecyzują zapisy w dokumentacji konkursowej.
W związku z tym, Ministerstwo Rozwoju wstrzymuje czasowo nabór wniosków o akredytację.
Wnioski, które wpłyną do resortu po 30 marca 2016 r. nie będą rozpatrzone.
Informacja o wznowieniu naboru wniosków o akredytację zostanie przekazana przez Ministerstwo Rozwoju w kolejnym komunikacie. Więcej informacji na stronie: www.mr.gov.pl.

 

Komunikat w sparwie wznowienia naboru wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji

Ministerstwo Rozwoju wznawia nabór wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji świadczących usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji. 

Więcej informacji pod linkiem

Lista akredytowanych ośrodków innowacji

 

 

 

PARP nie akredytuje doradców komercyjnie opracowujących wnioski

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie akredytuje firm komercyjnie opracowujących wnioski o dofinansowanie. Wszelkie informacje zamieszczane na stronach internetowych lub w materiałach informacyjnych firm doradczych powołujące się na rekomendacje lub partnerstwo z PARP są nieprawdziwe.
Wnioski opracowane we współpracy z firmami doradczymi traktowane są przez PARP na równi z wnioskami przygotowanymi bezpośrednio przez Wnioskodawców.
Jednocześnie wyjaśniamy, że wszelkie informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności z dotacji unijnych można uzyskać bezpłatnie poprzez:
• stronę internetową PARP: www.parp.gov.pl
• kontakt z Informatorium PARP: tel. (22) 432 89 91 do 93 oraz 0 801 33 22 02,
• kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   PrezentacjaDownload this file (Poddziałanie_2.3.1.pdf).pdf1339 kB pobierz