Generator Wniosków


 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.1 w 2015.pdfDownload this file (Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.1 w 2015.pdf).pdf272 kB pobierz

 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
    Pytania i odpowiedzi Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSPDownload this file (pytania i odpowiedzi_POIR 2.3.1_8marca2016.pdf).pdf587 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 21.04.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu 2.3.1..docx).docx155 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Kryteria_wyboru_projektow_dz_2_3_1_POIR_30112015.pdf).pdf507 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (2_Wniosek o dofinansowanie 2.3.1.docx).docx165 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (3_Instrukcja wypełniania WOD 2.3.1.docx).docx94 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (4_Wzór_oświadczenia_złożenie_GW_2.3.1.doc).doc63 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (5_Wzór_oświadczenia_uzupełnienie_GW_2.3.1.doc).doc61 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 27.07.2016 r.Download this file (6_wzór umowy o dofinansowanie_2 3 1.docx).docx109 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanieDownload this file (7_Lista_dok_niezbędnych_do_umowy_2.3.1.doc).doc72 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Wykaz KIS.pdf).pdf451 kB pobierz

  Wzor załącznika do wniosku o dofinansowanie
   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocDownload this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie(obowi±zuje_od_11.03.16).xlsx).xlsx82 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik nr 7 Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał_7_do_umowy_wzór_weksla_in_blanco_2.3.1.pdf).pdf9 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał_8_do_umowy_deklaracja_wekslowa_os_fiz_2.3.1.doc).doc38 kB pobierz
   Załącznik nr 9 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał_9_do_umowy_deklaracja_wekslowa_os_praw_2.3.1.doc).doc36 kB pobierz

 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
   Załącznik nr 8a - Wzór deklaracji o niekaralności osoba fizycznaDownload this file (Zal_8a_Wzór deklaracji o niekaralności osoba fizyczna.doc).doc56 kB pobierz
   Załącznik nr 8b - Wzór deklaracji o niekaralności osoba prawnaDownload this file (Zal_8b_Wzór deklaracji o niekaralności osoba prawna.doc).doc56 kB pobierz
   Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (Zal_9_Wzór oświadczenia o rachunku bankowym.doc).doc65 kB pobierz
   Załącznik nr 10 - Harmonogram Płatności - obowiązuje od 27.07.2016 r.Download this file (Zal_10_Harmonogram Płatności_lipiec.xlsx).xlsx44 kB pobierz
   Załącznik nr 11 - Harmonogram rzeczowo finansowyDownload this file (Zal_11_Harmonogram rzeczowo finansowy.docx).docx46 kB pobierz
   Załącznik nr 13 - Oswiadczenie o spelnieniu kryteriom MSPDownload this file (Zal_13_Oswiadczenie o spelnieniu kryteriom MSP.doc).doc350 kB pobierz
   Załącznik nr 14 - Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania CEIDGDownload this file (Zal_14_Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania CEIDG.doc).doc59 kB pobierz
   Załącznik nr 15 - Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Zal_15_Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc68 kB pobierz
   Załącznik nr 16 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwieDownload this file (Zal_16_Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Załącznik nr 17 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimisDownload this file (Zal_17_Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis.doc).doc63 kB pobierz
   Załącznik nr 20 - Wzór oświadczenia o braku powiazanDownload this file (Zal_20_Wzór oświadczenia o braku powiazan.docx).docx45 kB pobierz
   Załącznik nr 21 - VATDownload this file (Zal_21_VAT.doc).doc75 kB pobierz
   Załącznik nr 22 - Aktualna informacja nt pomocyDownload this file (Zal_22_Aktualna informacja nt pomocy.xlsx).xlsx42 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 04.02.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu 2.3.1_zatw_15.12.docx).docx170 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał od dnia 05.02.2016 r. do 20.04.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu 2.3.1.docx).docx152 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązywał do 26.07.2016 r.Download this file (6_wzór umowy o dofinansowanie_2.3.1.docx).docx130 kB pobierz
   Harmonogram płatności - obowiązywał do 26.07.2016 r.Download this file (Zal_10_Harmonogram Płatności.xlsx).xlsx44 kB pobierz