Projekt Polskich Mostów Technologicznych będzie wspomagać polskie MŚP w komercjalizacji wytworzonych przez siebie innowacyjnych produktów na rynkach światowych centrów innowacji. Jest on następcą i czerpie z doświadczeń zakończonego w 2015 r. pilotażowego projektu Polski Most Krzemowy realizowanego przez PARP. Więcej o projekcie pod adresem: https://pmt.trade.gov.pl/pl/