Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 3.1.5 PO IR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 18 listopada 2015 r. do 25 listopada 2015 r., w ostatnim dniu do godz. 16:30.
Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link)

Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji to 4 grudnia 2015 r. Zestawienie uwag będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania.