Utworzono: 16 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami dla poddziałania 2.3.1 PO IR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP .

więcej

Utworzono: 20 listopada 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

więcej