SL2014
   Podręcznik Beneficjenta SL2014Access this URL (http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014/).20140 kBpobierz
   Instrukcja beneficjenta SL2014Access this URL (http://instrukcja.sl2014.gov.pl/)v.pl0 kBpobierz

 Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
   UlotkaDownload this file (PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MSP.pdf).pdf242 kBpobierz
   PrezentacjaDownload this file (Poddziałanie_2.3.1.pdf).pdf1339 kBpobierz
   FilmAccess this URL (https://www.youtube.com/watch?v=_REVXJGcAkI).atch0 kBpobierz

 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
   UlotkaDownload this file (BONY NA INNOWACJE DLA MŚP (PO IR).pdf).pdf241 kBpobierz
   PrezentacjaDownload this file (Poddziałanie 2.3.2.pdf).pdf1120 kBpobierz
   Prezentacja 21 września 2016 r.Download this file (Bony na innowacje.pdf).pdf2146 kBpobierz

 Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
   UlotkaDownload this file (UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH.pdf).pdf243 kBpobierz
   PrezentacjaDownload this file (Poddziałanie 2.3.3.pdf).pdf236 kBpobierz

 Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
   UlotkaDownload this file (OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ.pdf).pdf318 kBpobierz
   PrezentacjaDownload this file (Poddziałanie 2.3.4.pdf).pdf170 kBpobierz

 Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB
   UlotkaDownload this file (Innolab.pdf).pdf271 kBpobierz

 Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter
   UlotkaDownload this file (INWESTYCJE W INNOWACYJNE START.pdf).pdf290 kBpobierz

 Poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - Biznest
   UlotkaDownload this file (INWESTYCJE GRUPOWE ANIOŁÓW BIZNESU W MŚP.pdf).pdf276 kBpobierz

 Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji
   UlotkaDownload this file (FUNDUSZ POŻYCZKOWY INNOWACJI.pdf).pdf287 kBpobierz

 Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
   UlotkaDownload this file (WSPARCIE MŚP W DOSTĘPIE DO RYNKU KAPITAŁOWEGO.pdf).pdf242 kBpobierz

 Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
   UlotkaDownload this file (BADANIA NA RYNEK.pdf).pdf220 kBpobierz
   PrezentacjaDownload this file (3.2.1_badania na rynek.pdf).pdf194 kBpobierz

 Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne
   UlotkaDownload this file (POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE.pdf).pdf247 kBpobierz
   PrezentacjaDownload this file (Poddziałanie 3.3.1.pdf).pdf1057 kBpobierz

 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
   UlotkaDownload this file (GO TO BRAND.pdf).pdf245 kBpobierz
   PrezentacjaDownload this file (Poddziałanie 3.3.3.pdf).pdf171 kBpobierz